Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący KR: Sławomir Safarzyński
Członkowie KR:
Anna Kaniewska
Kamil Walczak