Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Cele PTG

Największa w Polsce organizacja zrzeszająca galwanotechników.
Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w dniu 15 stycznia 1996 r. w Warszawie.

Głównymi celami działalności Towarzystwa Galwanotechnicznego są:

  • upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki w dziedzinie galwanotechniki i dyscyplin pokrewnych,
  • promocja i doradztwo w dziedzinie wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i ekologicznych w przemyśle krajowym i zagranicznym,
  • pomoc dla małych i średnich firm w dostosowaniu procesów produkcyjnych i jakości wytwarzanych wyrobów do nowych przepisów prawnych,
  • działania na rzecz poprawy warunków BHP i ochrony środowiska w zakładach stosujących obróbkę galwaniczną,
  • zwiększenie integracji środowiska przemysłowego, naukowego, zawodowego, firm zajmujących się technologiami, zakładów produkcyjnych oraz dostawców urządzeń i materiałów dla galwanotechniki,
  • szkolenie specjalistów w dziedzinie galwanotechniki,
  • współpraca międzynarodowa z innymi towarzystwami.

PTG patronuje takim wydarzeniom jak:

  • konferencje, seminaria, wystawy, targi, kursy, wydawnictwa itp.