Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Członkowie Zwyczajni

Towarzystwo liczy obecnie 121 członków zwyczajnych.

Jak dołączyć do Towarzystwa podano w zakładce Przystąpienie do PTG