Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Współpraca

Współpraca Krajowa PTG:

  • Polski Komitet Normalizacyjny (www.pkn.pl)
  • Związek Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl)
  • Forum Jubilerstwa Polskiego
  • Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)
  • CIOP – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (www.ciop.pl)


Współpraca Międzynarodowa PTG:

  • CETS – Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne jest członkiem Europejskiego Komitetu do Spraw Obróbki Powierzchni (ang: European Committee for Surface Treatment, www.cets-surface.eu).