Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Komitet Wykonawczy

Prezes PTG: Jan Olszewski
Wiceprezes PTG: Anna Gajewska-Midziałek    anna.gajewska-midzialek@wit.lukasiewicz.gov.pl
Wiceprezes PTG: Krzysztof Jóźwiak    kjozwiak@galvanopartners.pl
Sekretarz Generalny PTG: Anna Mazurek    anna.mazurek@wit.lukasiewicz.gov.pl
Zastępca Sekretarza Generalnego PTG: Elżbieta Rubel   
Skarbnik PTG: Marta Gostomska    marta.gostomska@wit.lukasiewicz.gov.pl

Członkowie KW:
Zofia Buczko
Daniel Izydorczyk
Paweł Pietraszek
Barbara Rabij
Maria Trzaska