Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Przystąpienie do PTG

Przystąpienie do PTG zapewnia wszystkim Członkom:

  • bezpłatne uczestnictwo w jesiennych konferencjach organizowanych przez PTG przy Targach GOLD EXPO Warszawa
  • regularne informacje o działalności PTG, planowanych seminariach i konferencjach
  • bezpłatne numery Biuletynu Galwanotechnika
  • możliwość uzyskania szerokich kontaktów zawodowych
  • możliwość poszerzenia wiedzy

Ponadto Członkom Wspierającym zapewniamy:

  • zamieszczenie logotypu i linku do strony internetowej firmy na stronie głównej PTG
  • umieszczenie opisu działalności firmy oraz danych kontaktowych w Katalogu Firm na stronie internetowej PTG
  • możliwość bezpłatnej prezentacji firmy na jesiennych konferencjach organizowanych przez PTG przy Targach GOLD EXPO Warszawa
  • możliwość uzyskania certyfikatu przynależności do PTG

Jak zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego?

Prosimy przysłać wypełnioną deklarację do nas e-mailem (skan) lub pocztą na adres PTG.
Deklaracje Przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego:

 
Opłata dla członka zwyczajnego – 50 zł/rok
Opłata dla członka zwyczajnego emeryta – 25 zł/rok
Opłata dla członka wspierającego – 1000 zł/rok

Po wypełnieniu formularza prosimy o przesłanie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariatu PTG lub listownie na adres PTG.

Składkę należy uiszczać do końca czerwca bieżącego roku.

Nr naszego konta:
Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne
Credit Agricole, nr: 40 1940 1076 3025 1429 0000 0000
W tytule przelewu prosimy wpisać:
– w przypadku członków zwyczajnych: imię i nazwisko członka zwyczajnego, za którego wnoszona jest składka oraz za jaki okres
– w przypadku członków wspierających: okres, za jaki wnoszona jest składka

Potrzebę otrzymania rachunku lub rachunku pro forma prosimy zgłaszać na adres sekretariatu PTG podając dane firmy (nazwa, adres, NIP).