Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Relacja z X Kongresu Technologii Chemicznej TeChem 2022

W dniach 11 – 14 maja na Politechnice Wrocławskiej odbył się X Jubileuszowy Kongres Technologii Chemicznej. Organizacji tego dużego wydarzenia  podjęła się Politechnika Wrocławska oraz Centrum Innowacji i Biznesu. Przygotowaniem tegorocznej edycji zajęła się  prof. Katarzyna Chojnacka, Kierownik Katedry Zaawansowanych Technologii Materiałowych w strukturze Wydziału Chemicznego, członkini Rady Uczelni PWr oraz członkini Stałego Komitetu Kongresu TeChem. Przewodniczącym Stałego Komitetu Kongresu TeChem jest JM Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Teofil Jesionowski.

Na wydarzenie przybyło 502 uczestników z całego kraju, w tym 85 uczestników z przemysłu, reprezentujących ponad 30 firm, 322 uczestników z 27 uczelni wyższych oraz 64 uczestników z 10 jednostek badawczo-rozwojowych.

Podczas Kongresu uczestnicy zaprezentowali 190 referatów sekcyjnych oraz 161 posterów. W trakcie wydarzenia odbyły się trzy debaty: „Epidemia i wojna: konsekwencje dla nauki, gospodarki i społeczeństwa”, „Kongres Technologii Chemicznej – 28 lat historii” oraz „Rola chemii i technologii chemicznej we współczesnej nauce, dydaktyce i gospodarce”, których moderatorami byli prof. Katarzyna Chojnacka (PWr), Prof. Teofil Jesionowski (PP) oraz Prof. Bogusław Buszewski (UMK).  Obrady Okrągłego Stołu obejmujące tematykę: „Wiedza i umiejętności Absolwenta Technologii Chemicznej” (Prowadzący:  Prof. P. Rutkowski, EUI UNITE!, Prof. E. Kaczorek, Prof. F. Ciesielczyk, EUI EUNICE), „Nauka – Biznes – Region – triada dla innowacji” (Prowadzący: Prof. B. Buszewski) oraz „Problem rosnących cen gazu ziemnego w produkcji chemicznej” (Prowadzący: Prof. J. Igras), zakończyły się Konferencją Prasową, podczas której zostało podpisane porozumienie między Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym im. prof. Jana Czochralskiego, reprezentowanym przez Prof. Bogusława Buszewskiego, a PTChem, reprezentowanym przez prof. Izabelę Nowak.

W trakcie kongresu obradowało 15 sekcji: „Technologie produktów specjalistycznych”, „Technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym”, „Sekcja Studencka”, „Toxic chemicals”, „Sekcja Doktorancka”, „Biotechnologie”, „Chemia”, „Inżynieria chemiczna i bioprocesowa”, „Technologia produktów przeciwpożarowych”, „Technologie produktów podstawowych”, „Nawozy”, „Innowacje w Technologii Chemicznej”, „Recykling i metalurgia chemiczna”, „Technologie membranowe” oraz sekcja „Nowoczesne technologie w obszarze elektrochemii, korozji, galwanotechniki i inżynierii powierzchni”, która zgromadziła specjalistów zarówno z ośrodków akademickich jak i z branży galwanicznej. Zauważalna różnorodność tematyczna wystąpień jak i duża ilość sekcji bez wątpienia definiują współczesne pojęcie technologii chemicznej, która nie ogranicza się jedynie do procesów wielkotonażowych.

Podczas Uroczystego zamknięcia – Gali wręczenia nagród nagrodzeni zostali  Prelegenci Sekcyjni, oraz Uczestnicy przedstawiający Postery w 3 sekcjach tematycznych. Sponsorami wydarzenia byli: Grupa Azoty ZAK S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PCC Rokita, MPWiK Wrocław (#pijkranówkę), Novasell, Dandav oraz HOG. Kongres objęty był patronatem honorowym: JM Rektora Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Arkadiusza Wójsa, Prezydenta Miasta Wrocławia oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i patronatem: Politechniki Wrocławskiej, czasopisma „Przemysł Chemiczny”, czasopisma „Ochrona przed Korozją”, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, SITPChem, Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, Krajowej Rady Izb Rolniczych, PTChem, Polskiego Towarzystwa Membranowego, czasopisma „Polimery”, Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego, Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego, Forum Inteligentnego Rozwoju, Rzecz O Innowacjach, Ekoplon oraz Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Juliusz Winiarski

Politechnika Wrocławska