Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Zakład Powłok Galwanicznych GALWAH Kulej i Wspólnicy Sp. J.

Zakład Powłok Galwanicznych „GALWAH” Kulej i Wspólnicy Spółka Jawna jest rzetelnym i profesjonalnym dostawcą usług galwanicznych z przeszło 35 letnią tradycją. Zajmuje się wykonywaniem – w systemie kooperacji – usług, które polegają na nakładaniu powłok galwanicznych technicznych oraz dekoracyjnych na wyrobach klientów, wykonanych ze stali, żeliwa i stopów typu znal z zachowaniem bezpieczeństwa pracowników oraz środowiska. GALWAH posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001:2008, w obszarach związanych z przemysłem motoryzacyjnym – wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009 i środowiska wg EN ISO 14001:2004. Zlokalizowany jest w powiecie lublinieckim woj. śląskiego na terenie gminy Herby. Dysponuje dziesięcioma liniami produkcyjnymi /bębnowe i zawieszkowe/, dobrym zapleczem technicznym, zautomatyzowaną oczyszczalnią ścieków i nowoczesnym laboratorium, które umożliwia wykonanie analiz chemicznych kąpieli i ścieków oraz badania jakości powłok galwanicznych. Wolumen oferowanych usług galwanicznych obejmuje: Cynkowanie galwaniczne w kąpielach kwaśnych lub alkalicznych w automatach bębnowych i zawieszkowych – pasywacja biała i pasywacja tzw. grubo powłokowa – nie zawiera Cr+6, Cynk – nikiel w kąpielach alkalicznych w automacie zawieszkowym – pasywacja transparentna bez Cr+6 i pasywacja czarna bez chromu Cr+6, Cynk – żelazo w alkalicznej kąpieli stopowej w automacie zawieszkowym – pasywacja transparentna bez chromu Cr+6, pasywacja czarna bez chromu Cr+6. Dla wszystkich pokryć możliwe zastosowanie uszczelnień podnoszących odporność korozyjną, bądź inne własności powłok. Miedziowanie – Niklowanie – Mosiądzowanie dekoracyjne wykonywane w urządzeniach bębnowych i zawieszkowych. Istnieje możliwość dowolnej kombinacji wspomnianych powłok jak również wykonanie tzw. powłok starzonych. Srebrzenie galwaniczne wykonywane w kąpielach cyjankowych w urządzeniach bębnowych i na zawieszkach. Chrom dekoracyjny wykonywany na zawieszkach.
Asortyment wyrobów otrzymywanych do wykonania powłok galwanicznych obejmuje: wyroby śrubowe, podzespoły samochodowe i podzespoły maszyn budowlanych, wyroby dla gazownictwa, budownictwa, aparatury przemysłowej, telekomunikacji, dewocjonalia, elementy oświetleniowe, wyroby kaletnicze itp.

Zakład Powłok Galwanicznych „GALWAH” Kulej i Wspólnicy Spółka Jawna is reliable and professional supplier of electroplating coatings with above 35 years tradition. We perform – in system of cooperation – services, which rely on putting technical and decorative electroplated coatings on products of Clients, made of steel, cast iron and alloy such as znal with maintenance safety of workers and environment. GALWAH has Quality Management System according to EN ISO 9001:2008, for automotive industry – ISO/TS 16949:2009 and Environment Management System according to EN ISO 14001:2004.
Is located in the Lubliniec Poviat of the Silesian Province on the area of the Herby Commune. We have ten lines of production /rack and barrel/, good technical back up, the automated postproduction waste water treatment plant and the modern laboratory, which enabling content analyses of baths and wastewaters and also test quality of coatings.
The range of electroplating services includes the following coatings:

  • Zinc – in acid and alkaline baths, in the barrel and on the rack with white and thick layer passivation, without Cr+6
  • Zinc-nickel – in alkaline baths, on the rack, with transparent and black passivation, without Cr+6
  • Zinc-iron – in alkaline baths, on the rack, with transparent and black passivation, without Cr+6
  • For all these coatings is possibility to use sealers, which improve corrosion resistance or other properties o coating:
    cooper, nickel, brass decorative, performing in the barrel and on the rack. Is possibility to make different combinations o these coatings, and also performing oxide on these one
  • Silver – in cyanide baths, in the barrel and on the rack
  • Tin – in the barrel and on the rack
  • Chrome decorative – on the rack

The range of elements are received to performing electroplating coatings is following: articles of screw, automotive parts, parts of building machines, article for: gas industry, construction sector, power industry and industrial equipment, lighting, haberdashery, devotional articles, etc.

ul. Częstochowska 5

42-284 Herby, Pietrzaki

telefon: (+48) 34 366 83 29; (+48) 600 29 29 90

fax: (+48) 34 366 83 29

www.galwah.pl