Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Wyjazdowa konferencja „Gospodarka obiegu zamkniętego w galwanotechnice – surowce i energia”, 25-26.05.2023 r., Szczyrk

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXX Krajowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego pt. „Gospodarka obiegu zamkniętego w galwanotechnice – surowce i energia”. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26.05.2023 r. w Hotelu Meta Resort Vine & Spa, ul. Skośna 4, 43-370 Szczyrk. Z przyjemnością informujemy, że podczas Konferencji będzie można odwiedzić firmę Bulten Invest Sp. z o. o.

Udział w konferencji jest znakomitą okazją do wysłuchania ciekawych wykładów na praktyczne tematy i poszerzenia wiedzy, nawiązania kontaktów biznesowych i naukowych, dyskusji o wartościach i celach towarzystwa branżowego, integracji środowiska oraz miłego wspólnego spędzenia czasu.

Zapewniamy różne sposoby promocji najnowszych, najciekawszych rozwiązań Państwa firmy:
–    prezentacja,
–    powierzchnia wystawiennicza (banner, materiały, ulotki),
–    materiały konferencyjne i pokonferencyjne.

Dla osób zainteresowanych wygłoszeniem prelekcji, prosimy o przygotowanie tematów z następujących dziedzin:
– powłoki dekoracyjne,
– powłoki funkcjonalne,
– rozwiązania techniczne,
– aspekty środowiskowe,
– inne zagadnienia branżowe.


Bulten Invest Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 12, 34-382 Wieprz – w nowopowstałym neutralnym emisyjnie zakładzie (o powierzchni ok. 20 tys. m2 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej) produkowane będą wszystkie najważniejsze dla klientów firmy powłoki cynkowe (Zn, ZnFe, ZnNi), w tym powłoki w technologii elektrochemicznej jak i płatkowej. Zdolność produkcyjna to ponad 22 tys. ton rocznie. Na sąsiednich wydziałach produkowane będą powłoki funkcyjne typu Patch oraz dodatkowe elementy z tworzyw sztucznych. Firma posiada wydział galwanizerni oparty na filozofii zero waste, z zamkniętym obiegiem wody produkcyjnej. Produkcja oparta tylko o zieloną energię elektryczną, w najbliższej przyszłości cześć energii do produkcji pochodzić będzie z farmy PV zainstalowanej na terenach Bulten Invest. Hale produkcyjne, budynki administracyjne i pozostała infrastruktura wybudowane zgodnie z wytycznymi normy Breeam Poziom Excellent. Bulten Invest Sp. z o. o. to jeden z największych na świecie dostawców elementów złącznych dla branży motoryzacyjnej. W Polsce szwedzka firma posiada również dwa zakłady, w Bielsku-Białej i Wilkowicach.


PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji znajduje się tutaj. Aktualizacja 12.05.2023 r.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.
W przypadku chęci zgłoszenia większej liczby uczestników prosimy o wypełnienie kolejnego formularza (dla każdej osoby należy wypełnić odrębny formularz)


WARUNKI UCZESTNICTWA

– wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego
– wniesienie opłaty za uczestnictwo


OPŁATY

WAŻNE DATY

Pakiet Rozszerzony Uczestnika Konferencji:
Termin zgłoszeniawczesnypóźny
Prelegent i Wystawca 5000 zł 5500 zł
Prelegent 3500 zł 4000 zł
Wystawca 4000 zł 4500 zł
Pakiet Podstawowy Uczestnika Konferencji:
Termin zgłoszeniawczesnypóźny
Uczestnik1400 zł1600 zł

Terminy zgłoszenia:

wczesnydo 10.05.2023 r.
późny11.05 – 17.05.2023 r.
nadesłanie artykułu do publikacji04.05.2023 r.
nadesłanie logotypu firmy10.05.2023 r.
wniesienie opłaty konferencyjnej wczesny termin12.05.2023 r.
wniesienie opłaty konferencyjnej późny termin 19.05.2023 r.

Ceny dla wszystkich uczestników obejmują udział w sesjach i panelach dyskusyjnych, posiłki, przerwy kawowe, udział w uroczystej kolacji, wizytę w firmie Bulten Invest Sp. z o. o.

Ponadto, w ramach Pakietu Rozszerzonego Uczestnika Konferencji (Prelegent i Wystawca/Prelegent/Wystawca) zapewniamy:
– udział jednej osoby
– możliwość ustawienia roll’up-u
– przekazanie uczestnikom konferencji materiałów promocyjnych firmy (ulotki, foldery, gadżety)
– zamieszczenie logotypu firmy w materiałach drukowanych i elektronicznych promujących konferencję
– dla Prelegentów 20-minutowe wystąpienie
– dla Wystawców zaprezentowanie firmy (powierzchnia wystawiennicza do uzgodnienia)
– możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie „Biuletyn Galwanotechnika” wydawanym przez Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

Opłatę za uczestnictwo w konferencji należy wnieść na konto PTG:
Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
Bank Credit Agricole 40 1940 1076 3025 1429 0000 0000 

Koszty dojazdu i noclegu w Hotelu Meta Resort Vine & Spa pokrywa uczestnik konferencji.
Rezerwacja hotelu na hasło PTG: koszt noclegu w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem wynosi 196 zł brutto/os., koszt noclegu w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona) ze śniadaniem wynosi 360 zł brutto.
Dane kontaktowe do rezerwacji: Angelika Kotlarska, tel. +48 509 149 430, e-mail: angelika.kotlarska@meta-hotel.pl, www.meta-hotel.pl


DODATKOWE INFORMACJE

– w przypadku chęci publikacji artykułu w czasopiśmie „Biuletyn Galwanotechnika” należy go przesłać na adres: zofia.buczko@wit.lukasiewicz.gov.pl;
– prosimy o przysłanie logotypu w 2-3 rozmiarach w formacie .jpg lub .png na adres: katarzyna.skroban@wit.lukasiewicz.gov.pl;
– w przypadku dokonania zgłoszenia w późnym terminie nie gwarantujemy możliwości zamieszczenia logotypu firmy w materiałach promocyjnych związanych z konferencją;
– w przypadku chęci zgłoszenia większej liczby uczestników prosimy o wypełnienie kolejnego formularza (dla każdej osoby należy wypełnić odrębny formularz);
– w przypadku konieczności zmiany osoby zgłoszonej do udziału w konferencji na innego pracownika firmy, prosimy o przesłanie danych osoby zastępującej drogą mailową (na adres: katarzyna.skroban@wit.lukasiewicz.gov.pl);
– rezygnacja z udziału w konferencji może zostać przesłana drogą e-mailową (na adres: katarzyna.skroban@wit.lukasiewicz.gov.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji do 24.03.2023 r., organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w konferencji);
– uczestnik konferencji został poinformowany, że Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku uczestnika w niniejszych celach, w postaci fotografii, na co uczestnik wyraża zgodę.


KONTAKT

Katarzyna Skroban
Sekretariat PTG
e-mail: katarzyna.skroban@wit.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 22 56 02 915
+48 22 56 02 815

Anna Gajewska Midziałek
Prezes PTG
e-mail: anna.gajewska-midzialek@wit.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 22 56 02 620

Serdecznie zapraszamy!

ORGANIZATORZY