Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Chrom(VI) zgodnie z REACH – Obowiązki dalszego użytkownika dotyczące zastosowań objętych zezwoleniem

Informujemy, że Konsorcjum CTACSub otrzymało zezwolenie dotyczące sprzedaży związków CrO3, które zostało wydane w grudniu 2020 r. W skład konsorcjum wchodzą następujące firmy:

  • Chemservice GmbH
  • Atotech Deutschland GmbH
  • Boeing Distribution Inc.
  • Prospere Chemical Logistic OÜ
  • CROMITAL S.P.A.
  • Elementis Chromium LLP
  • MacDermid Enthone GmbH

Jeśli Państwa firma jest powiązana łańcuchem dostaw z tymi konsorcjantami to Państwa dostawca powinien swoich klientów powiadomić o warunkach, które ma obowiązek spełnić dalszy użytkownik. Jednym z nich jest monitoring i przekazanie tych danych do właścicieli zezwolenia, ponieważ oni będą musieli wysyłać raporty roczne w tym zakresie do KE.

Prezentacja ECHA (link) daje wskazówki wszystkim dalszym użytkownikom, co muszą teraz zrobić np.:
– wprowadzić scenariusze narażenia
– poinformować ECHA zgodnie z art. 66 rozporządzenia REACH, itp.

Oczywiście te obowiązki dotyczą tylko firm, które znajdują się w łańcuchu dostaw, czyli korzystają z przedmiotowej substancji od właścicieli zezwolenia. Według naszych informacji termin związany z w/w konsorcjum jest krótki i upływa w marcu 2021 r. Więcej informacji udzieli Państwu dostawca.

Przydatne linki:
Prezentacja ECHA
Przedkładanie zgłoszenia dalszego użytkownika dotyczącego zastosowań objętych zezwoleniem