Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Nagrodzeni w latach 1998-2022

Nagrody im. prof. Tadeusza Żaka przyznane w latach 1998-2022

2022 r.

mgr Tomasz Krzysztof Ratajczyk – ,,Elektroosadzanie i termiczna modyfikacja cienkich warstw stopów wolframowych do fotokatalitycznego wydzielania tlenu”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Donten

dr Anna Brudzisz – ,,Wykorzystanie anodowych membran tlenku glinu uzyskanych na drodze szoku potencjałowego do otrzymywania nanostrukturalnych elektrod Ag oraz AgPd mających zastosowanie w redukcji halogenków alifatycznych”, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii UJ, Kraków, Promotor: prof. dr hab. Grzegorz D. Sulka

mgr inż. Lidia Dominika Zajączkowska – ,,Anodyzacja aluminium w roztworach wybranych α-hydroksykwasów”, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Promotor: dr hab. Małgorzata Norek, prof. WAT

2020 – 2021 r.

dr inż. Paulina Chilimoniuk – „Nanoporowate tlenki aluminiowo-żelazowe otrzymywane metodą anodyzacji stopu FeAl3”, Wojskowa Akademia Techniczna,
Wydział Nowych Technologii i Chemii, Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Czujko (praca doktorska zgłoszona w 2021 r.)

mgr inż. Marta Wala – „Funkcjonalizacja warstw tlenkowych na stopie glinu inhibitorami korozji metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego”
Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Gliwice, Promotor: dr inż. Maciej Sowa (praca magisterska zgłoszona w 2020 r.)

dr inż. Agnieszka Hara – „Rola surfaktantów w procesie indukowanego elektroosadzania warstw Zn-Mo z roztworów cytrynianowych”, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Promotor: dr hab. Piotr Ozga, prof. PAN; Promotor pomocniczy: dr inż. Honorata Kazimierczak (praca doktorska zgłoszona w 2020 r.)

dr inż. Marta Gostomska – „Warstwy kompozytowe z nanorurkami węglowymi wytwarzane metodami redukcji chemicznej i elektrochemicznej”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Trzaska (praca doktorska zgłoszona w 2020 r.)

2019 r.

dr Ewa Wierzbicka – „Electrochemical sensors for epinephrine determination based on gold nanostructures”, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemiczny, Promotor: dr hab. Grzegorz Sulka, prof. UJ (Nagroda Żaka z 2018 r.)

mgr inż. Katarzyna Leśniak – „Otrzymywanie warstw organiczno-nieorganicznych na powierzchni wybranych stopów tytanu”, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Kierujący pracą: dr inż. Alicja Kazek-Kęsik, Opiekun pracy: mgr inż. Agnieszka Nosol

dr inż. Dorota Babilas – „Badania nad zastosowaniem elektrodializy do odzysku jonów wybranych metali przejściowych z odpadowych roztworów przemysłu galwanicznego”, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Promotor: dr hab. inż. Piotr Dydo, prof. PŚ

dr inż. Macieja Sowy – „Badania nad procesem modyfikacji powierzchni cyrkonu, niobu i tantalu metodą wysokonapięciowego utleniania elektrochemicznego”, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Promotor: dr hab. inż. Wojciech Simka, prof. PŚ

2018 r.

inż. Mateusz Czerwiński – „Parametry otrzymywania i badania właściwości optycznych anodowego tlenku tytanu”, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Promotor: dr Marta Michalska-Domańska.

mgr Tinatin Ciciszwili – „Pulsowe elektroosadzanie stopów Cu-W”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Donten.

dr Paweł Bącal – „Elektroosadzane stopy CuNiW i CuW. Nowe przykłady indukowanego współosadzania wolframu”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Donten.

2017 r.

mgr inż. Maja Woszczak – „Elektrochemiczna modyfikacja powierzchni tantalu metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego w roztworach soli wapnia, fosforu i krzemu”, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Promotor: dr hab. inż. Wojciech Simka, prof. nadzw. Pol. Śl.

dr inż. Alicja Kazek-Kęsik – Badania procesu elektrochemicznej modyfikacji powierzchni stopów tytanu stosowanych w medycynie, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Piotrowski

2016 r.

inż.Marcin Moneta – „Wpływ wielkości jonu elektrolitu na wzrost anodowego tlenku aluminium”, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Promotor: dr Wojciech Stępniowski

mgr inż. Paulina Justyna Chilimoniuk – „Wytwarzanie i badanie anodowego tlenku aluminium na podłożu ze stopu FeAl”, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Promotor: dr hab. inż. Tomasz Czujko, prof. WAT

2015 r.

inż. Dominika Forbot – „Wpływ lepkości elektrolitu na wzrost anodowego tlenku glinu”, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Promotor: dr Wojciech Stępniowski

dr Agnieszka Bigos – „Wpływ wybranych parametrów elektroosadzania na właściwości nanokrystalicznych powłok metalicznych Ni-Mo oraz kompozytowych Ni Mo/Al2O3, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Promotor: prof. dr hab. Ewa Bełtowska-Lechman

dr inż. Honorata Kazimierczak – „Electrodeposition of Zn-Mo layers from aqueous citrate solutions”, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Promotor: prof. dr hab. Piotr Ozga

2014 r.

mgr inż. Dorota Babilas – „Polerowanie elektrolityczne i pasywacja anodowa wybranych stopów tytanu”, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Promotor: dr inż. Wojciech Simka

mgr inż. Maciej Sowa – „Electrochemical surface modification of niobium, tantalum and zirconium”, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Promotor: dr inż. Wojciech Simka

dr inż. Aneta Araźna – „Badanie procesu bezprądowego cynowania miedzi z roztworów tiomocznikowych”, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Bielński

dr inż. Paweł Lochyński – „Elektropolerowanie stali austenitycznej typu 304”, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Szczygieł

dr Wojciech Stępniowski – „Nanostrukturalne Al2O3 otrzymywane metodą elektrochemicznej anodyzacji”, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Bojar

2013 r.

mgr inż. Barbara Rabij – „Wpływ systemu zarządzania jakością na doskonalenie realizacji procesu anodowania korpusów pomp hamulcowych w kwasie siarkowym”, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Promotor: dr inż. Lesław Gajda

mgr inż. Grzegorz Cieślak – „Wczesne stadium wzrostu pasywnej powłoki nanoporowatego Al2O3 na stopie Ni3Al(Zr,B)”, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Bojar

dr inż. Piotr Moszczyński – „Kształtowanie warstwy powierzchniowej aluminium i jego stopów metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Trzaska

dr inż. Juliusz Winiarski – „Bezchromowe powłoki konwersyjne na podłożu cynkowym” Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Szczygieł

2012 r.

mgr inż. Łukasz Czwartkowski – „Warstwy kompozytowe Ni-P/PTFE wytwarzane metodą redukcji chemicznej na aluminium i jego stopach”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Trzaska

mgr inż. Rafał Szlachetka – „Struktura i właściwości warstw kompozytowych Ni/SiC wytworzonych metodą elektrochemiczną na aluminium”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Trzaska

dr inż. Agnieszka Laszczyńska – „Otrzymywanie i właściwości elektrolitycznych stopowych powłok cynkowych zawierających molibden”, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Szczygieł

2010 r.

mgr inż. Aleksandra Strzała – „Badanie procesu bezprądowego osadzania Ni-P z roztworów cytrynianowych”, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Bieliński

2009 r.

mgr inż. Anna Broda – „Badania procesu bezprądowego osadzania warstw Ni-P na włókninie węglowej”, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Bieliński

mgr inż. Iwona Matysiak – „Elektrochemiczne osadzanie nanokrystalicznych warstw niklowych”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Trzaska

mgr Katarzyna Rymer – „Termiczna rekrystalizacja pseudoamorficznych stopów wolframowych”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Promotor: dr hab. Mikołaj Donten

2008 r.

mgr inż. Ewelina Płońska – „Odporność korozyjna nanokrystalicznych stopów Ni-W”, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Promotor: dr inż. Andrzej Królikowski

mgr inż. Urszula Szydło – „Badania procesu bezprądowego osadzania miedzi z roztworów bez formaldehydu”, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Bieliński

2007 r.

mgr inż. Agnieszka Rzepka – „Badania nad modyfikacją roztworów do bezprądowego cynowania miedzi”, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Promotor: prof. hab. inż. Jerzy Bieliński

dr inż. Magdalena Kowalewska – „Właściwości elektrochemicznych warstw niklowych modyfikowanych dyspersyjną fazą ceramiczną”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Trzaska

dr inż. Anna Wyszyńska – „Mikrostruktura a właściwości chemicznych warstw Ni‑P/Si3N4”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Trzaska

2006 r.

mgr inż. Justyna Kuziak – „Badania procesu bezprądowego osadzania Ni-P na proszkach korundowych”, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Bieliński

dr Joanna Panek – „Elektrochemiczna charakterystyka warstw kompozytowych niklu z metalami d-elektronowymi w środowisku alkalicznym”, Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach, Promotor: prof. dr hab. Antoni Budniok

2005 r.

mgr inż. Dominika Grotowska – „Wielowarstwowe powłoki metalowe osadzane metodą redukcji elektrochemicznej”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Trzaska

mgr Marcin Grobelny – „Inhibitowanie procesu elektroosadzania miedzi w kwaśnych kąpielach galwanicznych stosowanych w przemyśle elektronicznym”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Promotor: dr Mikołaj Donten

2004 r.

mgr inż. Marcin Sęk – „Warstwy kobaltowe chemiczne i elektrochemiczne – wytwarzanie, struktura, właściwości”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Trzaska

dr inż. Ewa Cholewa – „Badania procesu elektroosadzania cynku z roztworów z dodatkami soli chromowców”, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Bieliński

dr Bożena Łosiewicz – „Dyspersyjne materiały elektrodowe Ni-P + tlenki tytanu do wydzielania wodoru”, Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach, Promotor: prof. dr hab. Antoni Budniok

2003 r.

mgr inż. Ewa Rychlik – „Badania procesu elektroosadzania stopów cynk – mangan”, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Bieliński

dr Magdalena Popczyk – „Struktura i właściwości elektrochemiczne warstw Ni-P modyfikowanych składnikiem metalicznym lub tlenkowym”, Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki i Chemii Metali, Promotor: prof. dr hab. Antoni Budniok

2002 r.

mgr inż. Anna Gajewska – „Badania bezprądowego osadzania Ni-P z roztworów dwubuforowych”, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Bieliński

mgr Sławomir Marchewka – „Osadzanie amorficznych stopów wolframowych z niemetalami”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Promotor: dr Mikołaj Donten

2001 r.

mgr Rafał Maciąg – „Osadzanie i badanie stopów austenitycznych zawierających wolfram”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Promotor: dr Mikołaj Donten

dr inż. Grażyna Kozioł – „Badanie procesów aktywacji dla chemicznej i elektro­chemicznej metalizacji dielektryków”, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Bieliński

2000 r.

mgr inż. Iwona Rzepkiewicz – „Korozyjne badanie układu: stal węglowa – powłoka cynkowa – powłoka malarska”, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Promotor: dr inż. Andrzej Królikowski

dr inż. Leszek Szostek – „Elektrochemiczne otrzymywanie powłok mosiężnych o specjalnych właściwościach i przeznaczeniu”, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Promotor: prof. dr hab. inż. Witold Gnot

1999 r.

dr Danuta Lipińska – „Badania nad osadzaniem cynku z elektrolitów wielokompleksowych, bezcyjankowych”, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Socha

1998 r.

mgr inż. Mariusz Budzyński – „Badania działania przetwarzaczy rdzy”, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Promotor: dr inż. Andrzej Królikowski

dr Jolanta Niedbała – „Warstwy kompozytowe na osnowie amorficznego niklu z tlenkami metali przejściowych dla potrzeb elektroutleniania”, Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki i Chemii Metali, Promotor: prof. dr hab. Antoni Budniok