Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

SYMBIONA S.A.

Symbiona S.A. wykonuje opracowania projektowe od koncepcji, przez projekty budowlane i wykonawcze oraz realizację instalacji oczyszczania ścieków galwanicznych, z trawienia i malowania elektroforetycznego.

Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji oczyszczalni ścieków z tych działów produkcji w obiegach zamkniętych – „zero zrzutu” wg. opracowanej ponad 10 lat temu technologii ROVAPO®. W tego rodzaju instalacji nie ma w ogóle odprowadzania ścieków do kanalizacji zewnętrznej, a odzyskana woda demineralizowana wraca do układu produkcyjnego.

Technologia ROVAPO® wpisuje się doskonale w trend GOZ – gospodarki obiegu zamkniętego. Posiadamy wiele obiektów referencyjnych w tym obszarze – kilka instalacji działa już ponad 10 lat i powstają nowe.

SYMBIONA S.A.
ul. Agatowa 12, 03-680 Warszawa
osoba do kontaktu: Paweł Pietraszek
tel. 22 535 30 75
e-mail: ppietraszek@symbiona.com
www.symbiona.com