Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

ECHA zaprasza do wypełniania ankiet „call for evidence” zbierania dowodów w sprawie ograniczeń stosowania związków Cr(VI) (05.06 – 15.08.2024)

Jest to druga emisja „call for evidence”. Dane zebrane w ankietach wypełnionych przez firmy europejskie będą brane pod uwagę podczas przygotowywania przez ECHA ograniczeń w sprawie związków Cr(VI). Obecnie przygotowano dwie ankiety. W pierwszej, która jest powtórką wcześniejszej zamkniętej na początku tego roku, są zawarte pytania o możliwość wprowadzania  proponowanych ostrzejszych wartości dotyczących NDS oraz emisji zanieczyszczeń do wód i powietrza. Wyniki zebrane poprzednio są zamieszczone na stronie webinarium 06.06.2024. Przedsiębiorstwa, które nie wypełniły ankiety wcześniej mogą to zrobić teraz. Druga dotyczy realności zastosowania zamienników. Ankiety są dostępne w internecie, również w narodowych językach. Zbieranie danych już się rozpoczęło i potrwa do 15.08.2024.

Ankiety są do wypełnienia  na www.echa.europa.eu/calls-for-comments-and-evidence