Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

ECHA zaprasza do wypełniania ankiet „call for evidence” zbierania dowodów w sprawie ograniczeń stosowania związków Cr(VI) (05.06 – 15.08.2024)

Komisja Europejska zwróciła się do ECHA o przygotowanie propozycji ograniczeń dotyczących związków Cr(VI). Planuje się wycofanie tych związków z Załącznika XV i przeniesienie do załącznika XVII. Oznacza to, że nie będzie procedury aplikowania o zezwolenia, natomiast będzie obowiązek przestrzegania ustalonych w przyszłości ograniczeń.

Ze względu na szerszy zakres związków ECHA złoży wniosek do KE w sprawie ograniczenia do dnia 11 kwietnia 2025 r., zamiast pierwotnie planowanego terminu 4 października 2024 r.

Zgodnie z procedurą, ostateczną propozycję poprzedzą „call for evidence” – ankiety ECHA zbierające dane z przemysłu, oceny socjo-ekonomiczne oraz ryzyka. Dane zebrane w ankietach wypełnionych przez firmy europejskie, będą brane pod uwagę podczas przygotowywania projektu ograniczeń. Obecnie realizowany jest etap ankietowania. Uruchomiono drugą emisję „call for evidence”,  w dwu wersjach. W pierwszej, która jest powtórką wcześniejszej zamkniętej na początku tego roku, są zawarte pytania o możliwość wprowadzania  proponowanych ostrzejszych wartości dotyczących NDS oraz emisji zanieczyszczeń do wód i powietrza. Wyniki zebrane poprzednio są zamieszczone na stronie webinarium z 06.06.2024. Przedsiębiorstwa, które nie wypełniły ankiety wcześniej mogą to zrobić teraz. Druga dotyczy realności zastosowania zamienników. Ankiety są dostępne w Internecie, również w narodowych językach. Zbieranie ankiet już się rozpoczęło i potrwa do 15.08.2024.

Kolejnym krokiem,  skierowanym do przemysłu i opinii publicznej, będzie  zgodnie z  procedurą ogłoszenie  konsultacji społecznych. Ostateczną decyzję podejmuje Komisja Europejska,  kiedy to nastąpi nie wiadomo, ale ECHA wydała ostatnio zezwolenie dla firmy, aplikacja złożona w 2020 r.,  na zastosowanie twardego chromowania do 2033 r.   

Więcej informacji i przydatne linki, mi.in do webinarium ECHA z dn. 6.06.2024 r., w Aktualnościach na naszej stronie z dn. 25.05.24 r. Poniżej znajduje się prezentacja na temat związków Cr(VI) z Konferencji PTG 17-18.06.2024 r.

>>Kliknij, aby przejść do prezentacji<<

Ankiety są do wypełnienia  na www.echa.europa.eu/calls-for-comments-and-evidence