PTG – Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

Cele PTG

Największa w Polsce organizacja zrzeszająca galwanotechników.
Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w dniu 15 stycznia 1996 r. w Warszawie.

Głównymi celami działalności Towarzystwa Galwanotechnicznego są:

PTG patronuje takim wydarzeniom jak:

PTG - Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne