Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Nagroda im. prof. Tadeusza Żaka

Od 1997 r. PTG oraz Ł-IMP przyznaje co roku Nagrodę im. prof. Tadeusza Żaka w dwóch kategoriach:

  • rozprawa doktorska dla osób, którym został nadany stopień naukowy doktora, zakończona w ostatnich trzech latach przed zgłoszeniem, wykonana przez polskiego obywatela, w polskiej placówce naukowo-badawczej
  • praca dyplomowa (magisterska, inżynierska, magistersko – inżynierska), zakończona w roku poprzedzającym zgłoszenie, wykonana przez polskiego obywatela w polskiej placówce naukowo badawczej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia każdego roku.

Wnioski należy składać Prezes PTG:

dr inż. Anna Gajewska-Midziałek
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. (22) 56 02 620
e-mail: anna.gajewska@imp.edu.pl

Regulamin nagrody
Nagrodzeni w latach 1998-2019, lista>>
Biogram prof. Tadeusza Żaka