Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący KR: mgr inż. Adam Doliński
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
e-mail: adam.dolinski@imp.lukasiewicz.gov.pl

Członkowie KR:
dr inż. Piotr Tomassi

dr Piotr Hamera
TIB Chemicals AG, Mülheimer Str. 16-22, D-68219 Mannheim, NIEMCY
e-mail: piotr.hamera@tib-chemicals.com