PTG – Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

Kontakt

 
Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
skr. poczt. 17
 
Prezes PTG:
dr inż. Anna Gajewska-Midziałek

e-mail: anna.gajewska@imp.edu.pl
tel. 22 56 02 620

Sekretarz Generalny PTG:
dr inż. Katarzyna Szmigielska

e-mail: katarzyna.szmigielska@imp.edu.pl
tel. 22 56 02 562

Sekretariat PTG:
mgr inż. Katarzyna Skroban

e-mail: katarzyna.skroban@imp.edu.pl
tel. 22 56 02 915

PTG - Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne