Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
(budynek: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej)

NIP 525-15-75-404
(PTG nie jest płatnikiem VAT)
REGON 01181365400000
Nr konta PTG: Credit Agricole 40 1940 1076 3025 1429 0000 0000 

Prezes PTG:
dr inż. Anna Gajewska-Midziałek

e-mail: anna.gajewska@imp.lukasiewicz.gov.pl
tel. 22 56 02 620

Sekretarz Generalny PTG:
mgr inż. Anna Mazurek
e-mail: anna.mazurek@imp.lukasiewicz.gov.pl
tel. 22 56 02 897

Sekretariat PTG:
mgr inż. Katarzyna Skroban

e-mail: katarzyna.skroban@imp.lukasiewicz.gov.pl
tel. 22 56 02 915