Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

TUZAL Sp. z o.o.

Firma zajmuje się ochroną środowiska, w tym odpadami, ściekami i osadami z galwanotechniki. Ponadto uzdatniamy wodę do celów procesowych (bardzo czystą).
Zajmujemy się także unieszkodliwianiem oparów, zanieczyszczeń gazowych, odorów itp., w tym z procesów galwanotechnicznych.

ul. Morsztyna 7
05-075 Warszawa-Wesoła
tel./fax: 022 773-48-08, 0 502 208 653
e-mail: tuzal@tuzal.com
strona internetowa: www.tuzal.com