Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

TIB Chemicals AG

TIB Chemicals AG jest wiodącym światowym producentem podstawowych i specjalistycznych surowców chemicznych oraz systemów powłokowych.

Do galwanicznej obróbki powierzchni metali oferujemy surowce najwyższej jakości:

– związki cyny, niklu, miedzi, cynku i chromu III

– nieorganiczne sole metali galwanicznych – chlorki, siarczany, pirofosforany, cyniany, tlenki

– wodne roztwory soli kwasu metanosulfonowego (cyny, miedzi, srebra, bizmutu, ołowiu, żelaza, sodu…)

– kwasy galwaniczne (siarkowy, metanosulfonowy, metanodisulfonowy, fluoroborowy, solny)

– dodatki organiczne – środki wybłyszczające, sieciujące, suszące, czyszczące, stabilizujące

– gotowe procesy galwaniczne – bezprądowe cynowanie aluminium, miedzi i jej stopów, bezprądowe srebrzenie miedzi, elektrobarwienie aluminium po anodowaniu

TIB Chemicals AG
Mülheimer Str. 16-22, D-68219 Mannheim, Niemcy
Osoba do kontaktu: dr Piotr Hamera / Area Sales Manager CEE
M: +48 728 880 995, Email: piotr.hamera@tib-chemicals.com
www.tib-chemicals.com