Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

SCANDRILL POLSKA S.C.

Podstawową działalnością firmy SCANDRILL POLSKA S.C. jest:
zaopatrywanie rynków:

  • galwanicznego
  • produkcji obwodów drukowanych
  • malowania proszkowego
  • cynkowania ogniowego
  • oczyszczalni miejskich

produktami:

  • koagulantami, flokulantami SCANPOL® do uzdatniania wody i obróbki ścieków
  • miernikami/sterownikami ELMACRON potrzebnymi do takiej obróbki

jak również:

  • konsultacją na temat gospodarki wodno-ściekowej
  • projektowaniem instalacji do obróbki ścieków w/w przemysłach.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Ul. Czesława Niemena 4/31
81-603 Gdynia
Osoba do kontaktu: H. Jackiewicz
tel./fax: 058/663 0128, kom. 0501-798-877
e-mail: biuro@scandrillpolska.pl
strona internetowa: www.scandrillpolska.pl