Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

INWEX Sp. z o.o. Jednostka Innowacyjno Wdrożeniowa

Firma „INWEX” została założona w 1987 roku. Od dnia założenia, produkujemy i wprowadzamy na rynek wysokiej jakości, innowacyjne technologie i ekologiczne preparaty dla przemysłu: metalowego, górniczego, hutniczego, motoryzacyjnego, budowlanego i petrochemicznego, opracowane i opatentowane przez właściciela.
Dziś „INWEX” to lider rynku chemicznego, przede wszystkim w branży galwanotechnicznej, dla której oferujemy preparaty do procesów takich jak:

  • cynkowanie – koncentraty preparatów i dodatków o wysokiej wydajności
  • i dużym stopniu biodegradalności, do nakładania powłok cynkowych zarówno w roztworach słabokwaśnych, alkalicznych jak i cyjankalicznych. Przeznaczone do urządzeń stacjonarnych, obrotowych oraz linii automatycznych;

  • pasywacja – koncentraty do sporządzania roztworów pasywujących po cynkowaniu elektrochemicznym w kąpielach słabokwaśnych, alkalicznych jak i cyjankalicznych;
  • uszczelnianie – koncentraty do sporządzania roztworów uszczelniających powłoki cynkowe po procesie pasywacji;
  • niklowanie – preparaty podstawowe i dodatki do galwanicznego nakładania powłok niklowych w kąpieli siarczanowej zarówno w systemie zawieszkowym jak i bębnowym;
  • cynowanie – preparaty podstawowe i dodatki do cynowania w kąpielach siarczanowych, umożliwiające nakładanie błyszczących powłok cynowych o dużych walorach użytkowych i estetycznych.

Dysponując własnym nowoczesnym i w pełni wyposażonym zakładem badawczym, prowadzimy stały nadzór nad jakością wyrobów zgodnie z przyjętą polityką jakości i normą ISO 9001:2000, zapewniając powtarzalność i bezpieczeństwo oferowanych preparatów.

al. Solidarności 34
25-323 Kielce
Osoba do kontaktu: Paweł Kamiński
tel./fax: +48 41 368 34 12
e-mail: inwex@inwex.pl
strona internetowa: www.inwex.pl