PTG – Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

Biuletyn Galwanotechnika

Stałe rubryki Biuletynu:

 
Redaktor Naczelny Biuletynu:
dr inż. Piotr Tomassi
e-mail: tomassi@imp.edu.pl
 
Rada Programowa Biuletynu:
dr Zofia Buczko – przewodniczący
dr inż. Sławomir Safarzyński
dr inż. Andrzej Królikowski

 

Pełne numery Biuletynu Galwanotechnika:

Przykładowy numer Biuletynu Galwanotechnika:

 

Redakcja zachęca do nadsyłania materiałów do Biuletynu dotyczących osiągnięć członków PTG, takich jak: obrony prac doktorskich, habilitacyjnych, nowych pomysłów i informacji o produktach, osiągnięciach instytucji, konferencjach. Oczekujemy zarówno wiadomości z przemysłu jak i ośrodków badawczych.

PTG - Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne