Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Biuletyn Galwanotechnika

Stałe rubryki Biuletynu:

  • informacje Redaktora Naczelnego
  • aktualności
  • materiały z seminariów i konferencji PTG
  • przegląd publikacji z dziedziny galwanotechniki
  • wywiady ze specjalistami, sylwetki, prezentacje

 
Redaktor Naczelny Biuletynu:
dr inż. Piotr Tomassi
e-mail: tomassi@imp.edu.pl

Rada Programowa Biuletynu:
dr Zofia Buczko – przewodniczący
dr inż. Sławomir Safarzyński
dr inż. Andrzej Królikowski
 
Redakcja zachęca do nadsyłania materiałów do Biuletynu dotyczących osiągnięć członków PTG, takich jak: obrony prac doktorskich, habilitacyjnych, nowych pomysłów i informacji o produktach, osiągnięciach instytucji, konferencjach. Oczekujemy zarówno wiadomości z przemysłu jak i ośrodków badawczych.
 
Pełne numery Biuletynu Galwanotechnika:

Przykładowy numer Biuletynu Galwanotechnika: