Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

XIX Międzynarodowa Konferencja Galwanotechniczna, 01.10.2021

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za udział w XIX Międzynarodowej Konferencji Galwanotechnicznej „Innowacyjność i rozwój w galwanotechnice” Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, która odbyła się w dniu 01.10.2021 r. w Warszawskim Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Dziękujemy za uczestnictwo, niezmiernie ciekawe wykłady oraz miłą atmosferę, którą udało się stworzyć z Państwa pomocą. Dziękujemy laureatom konkursu im. prof. Tadeusza Żaka za wysoki poziom zaprezentowanych prac. Cieszymy się, że wydarzenie spotkało się z dużym entuzjazmem z Państwa strony. Jest to dla nas źródło ogromnej satysfakcji i motywacji do dalszych działań na rzecz integracji środowiska galwanotechnicznego. Mamy nadzieję, że konferencja była dla Państwa okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji i doświadczeń związanych z obszarem galwanotechniki.

Ponadto, dziękujemy Państwu za odwiedzenie wspólnego stoiska Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego i Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechaniki Precyzyjnej podczas Targów GOLDEXPO 2021, które odbyły się w dniach 29 września – 2 października 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych konferencjach.

Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne


Komunikat o Poradniku Galwanotechnika  

Podczas konferencji przedstawiono stan przygotowań nowego wydania Poradnika Galwanotechnika. Niestety rok 2020, poprzedzający seminarium, nie przyspieszył opracowań wydania i zakończył się bez porozumienia dotyczącego umów wydawcy z autorami. W związku z tym, grupa opiekunów wydania będącego pod patronatem PTG, tj. Redaktorzy Naukowi (prof. Maria Trzaska i dr Sławomir Safarzyński) oraz Koordynatorzy (dr inż. Ewa Osuchowska i mgr Jan Olszewski) zaproponowali podjęcie nowej formy przygotowania Poradnika. Postanowiono, że należy znacząco wykorzystać reprint z III wydania Poradnika, w odniesieniu do aktualnych artykułów i uzupełnić te materiały o ważne nowe dane technologiczne, techniczne, prawne i inne dotyczące porad dla galwanotechniki. Przedstawione propozycje spotkały się z pozytywnym przyjęciem uczestników konferencji oraz potwierdzeniem ich przyjęcia i dalszym zainteresowaniem wydania Poradnika przez Pana Krzysztofa Jóźwiaka z firmy Galvano-Partners. Jan Olszewski podał też informację, że dr Ewa Osuchowska zrezygnowała z dalszej pracy jako Koordynatorka. Za dotychczasową pracę Pani Ewie bardzo podziękowano. 

Jan Olszewski – Koordynator wydania