Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Dr inż. Piotr Tomassi – nekrolog